Герб города Вилейка

Неофициальный информационный сайт Вилейки

Вилейка-Info

 

 

 

Раньше в этом блоке отображалась краткая лента новостей нашего региона. Последнее время лента формировалась на основе новостей "Региональной газеты". Увы, даже это издание, как и многие-многие другие, попало в список экстремистких материалов. Редакция газеты продолжает работать, публикуя актуальные новости в социальных сетях, но автоматизировать на этом сайте отображение новостей из социальных сетей, также как и новостей с других региональных сайтов по техническим причинам сложно. По этой причине ссылок на новости региона здесь пока не будет.

Справочно: список экстремистких материалов постоянно обновляется и публикуется на сайте Мининформа. Доступ к включенным в него интренет-ресурсам заблокирован в Беларуси, но эти ресурсы остаются доступными для читателей из других стран, а также при использовании таких технологий, как Proxy или VPN.

 

Раней у гэтай частцы знаходзілася кароткая стужка навінаў нашага рэгіёну. Апошнім часам стужка фармавалася паводле артыкулаў "Рэгіянальнай газеты". Нажаль, нават гэтае выданне, як і велізарная колькасць іншых, патрапіла ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Рэдакцыя газеты працягвае працаваць, публікуючы актуальныя навіны ў сацыяльных сетках, але аўтаматызаваць на гэтым сайце адлюстраванне навін з сацыяльных сетак, таксама як і навін з іншых рэгіянальных сайтаў з тэхнічных прычын складана. З гэтай нагоды спасылак на навіны рэгіёна тут пакуль не будзе.

Даведка: спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў рэгулярна абнаўляецца і публікуецца на сайце Мінінфарма. Уключаныя ў спіс інтэрнэт-рэсурсы заблакаваны ў Беларусі, але застаюцца даступнымі для чытачоў з іншых краін, а таксама пры выкарыстанні такіх тэхналогій, як Proxy ці VPN.

 

 

Вилейка-Info :: Информационный сайт Вилейки (vileykainfo.by)
© И.Рындевич (igrnd.by)